Reklamos agentūra

Kaip pasirinkti reklamos agentūrą, kuriai galimai patikėti savo verslo reklamavimo kampanijas? Šiandien mes aptarsime pagrindinius kriterijus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti renkantis reklamos agentūrą savo paslaugų populiarinimui internete.

Daugelis reklamuotojų patiki internetinių reklamos kampanijų organizavimą ir vykdymą profesionalioms agentūroms ir teisingai daro. Daugeliu atvejų, profesionalių paslaugų rezultatai pateisina papildomas išlaidas. Mes dažnai sutinkame užsakovus, kurie nuolat aktyviai ieško naujo rangovo, kuris galėtų pagerinti jų reklamos efektyvumą. Skaityti visą

reklama internete

Per porą pastarųjų dešimtmečių visuomenė sparčiai keitėsi, tobulėjo, industrinę visuomenę pakeitė informacinė. Anksčiau, kai dar nebūdavo interneto prieigų, mes buvome pripratę informacijos ieškoti knygose, klausti aplinkinių, labiau išsilavinusių žmonių. Šiais laikais, norėdami sužinoti savo banko sąskaitos likutį, surasti atsakymą į rūpimą klausimą, ar tiesiog nusipirkti tam tikrą daiktą, mes “kreipiamės” į internetą. Dėl atsirandančių naujųjų technologijų, keičiasi ir verslo kultūra. Verslas yra priverstas konkuruoti bei tuo pačiu adaptuotis prie dinamiškos priemonės – interneto.

Elektroninis verslas, tai – vienas sparčiausiai besivystančių ekonominių sektorių, jo augimas per metus siekia 10–15%. Viena pagrindinių savybių, leidžianti elektroniniam verslui taip plėtotis – lankstumas. Jis gali atsirasti bet kada, bet kur ir su, bet kuo, jam nėra ribų. Netgi tyrimai rodo, jog tose šalyse, kuriose informacinės technologijos ir telekomunikacijų (ITT) pritaikomi verslui yra matomas ryškus ekonominis augimas. Taigi, ITT per porą dešimtmečių padėjo žmonijai pasistūmėti nuo minimalios komunikacijos, kaip el. paštas iki aukšto lygio klientų aptarnavimo bei darbo vietų optimizavimo. Tai lemia, jog pagrindinis dabartinio elektroninio verslo tikslas išlieka strateguoti.

 Informacinė visuomenė

PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Visuomenė yra pripratusi vertinti kiekvieną dalyką, ne išimtis ir elektroninis verslas, tačiau tam, kad galėtume tai padaryti, iš pradžių mums reikia susidėlioti teigimaus ir neigiamus aspektus.

PRIVALUMAI

 • Didelė prekių įvairovė visa parą, vienoje vietoje.
 • Lengva prieiga prie norimų prekių
 • Mažesnės sąnaudos verslininkams (nėra tarpininkų, nereikia nuomoti patalpų, greitas ir tikslus aptarnavimas)
 • Lengva galimybė plėtoti verslą užsienio rinkoje
 • Galimybė kaupti ir apdoroti informaciją apie klientus

TRŪKUMAI

 • Saugumo stoka, duomenys nėra 100% apsaugoti
 • Trūksta daugiakalbių puslapių
 • Autorių teisiu, piratavimo pažeidimai (plagijuojant)
 • Mažas vartotojų pasitikėjimas internetine aplinka (Lietuvoje)

PENKI ŽINGSNIAI IKI ELEKTRONINIO VERSLO ĮGYVENDINIMO

Tam, jog būtų galima pradėti elektroninį verslą, reikia tam tikro pasiruošimo, kurį seka šie penki žingsniai:

 1. Reikia įsigyti vardą,dar kitaip žinomą, kaip domeną. Jis gali būti perkamas, naudojamas jau egzistuojantis nuosavos įmonės vardas arba sugalvojamas naujai. Labai svarbu, jog vardas būtų žinomas, skambus, tai leidžia patekti į aukštesnes pozicijas paieškos laukelyje, kas lemia didesnį klientų skaičių. Šią registraciją reguliujiuoja atitinkamos institucijos, kurioms leidimą išduodą ICANN (interneto vardų ir numerių priskyrimo asociacija).
 2. Yra svarbu įsigyti reikiamas technologijas bei priemones (kompiuteris, interneto ryšys, programinės sistemos…)
 3. Sukurti svetainę, sutvarkyti sistemą taip, jog ji funkcionuotų, būtų optimizuota. Geriausia šį žingsnį patikėti šios srities specialistams, taip sutaupysite ne tik laiko, bet ir žinosite, jog viskas buvo atlikta kokybiškai.
 4. Registruoti sistemą paieškos svetainėse.
 5. Reklama, tinklo populiarinimas.

ELEKTRONINIO VERSLO STRATEGIJA

Bet kokiame versle strategija – tai raktas, skirtas kurti ir perduoti nuolatinius, išskirtinius ir vertingus pasiūlymus tikslinei rinkai. Verslas turi turėti išskirtinį, unikalų pranašumą palyginti su konkurentais, ne skitu atveju jis neturi galimybių egzistuoti. Pagrindinė strategijos formavimo idėja – rasti tinkamiausią būdą, padedantį įmonei pasiekti geriausių rezultatų didinant bendrą savo vertę. Strategija yra sprendimų visuma, apibrežianti svarbiausius įmonės tikslus ir veiksmus bei priemones tiems tikslams pasiekti. Šiais laikais į elektroninio verslo strategijas bandoma pažvelgti šiek tiek plačiau, t.y. verslą, kuriame susijungia tradicinis verslas ir elektroninis verslas.

Strateginis (pav. 2) planas tarsi nubrėžia liniją, kurios įmonė numato laikytis siekdama savo tikslų. Verslo strategijos paskirtis– įgyti pranašumą visoje savo veikloje, ne tik rinkoje, bet ir vidiniuose procesuose, veiklos koordinavimę ir t.t. Kiekviena įmonė turi apsvarstyti kokią strategiją kurti, kad sumažintų savo veiklos rizikas. Tik tie, kurie sugeba susidoroti su šiomis rizikomis ir paversti jas galimybėmis gali toliau egzistuoti. Rizikos skirstomos į tris pagrindines kategorijas: paklausos nebuvimo rizika, inovacijų rizika, neefektyvumo rizika.

Taigi, tam jog didintume konkurenciją, vienas iš būdų – verslo veiklą perkelti į skaitmeninę erdvę. Tačiau iš pat pradžių įmonės vadovams tenka susidurti su sudėtingu elektroninio verslo poreikio nustatymo įmonėje procesu. Pagal šį procesą yra nustatoma nauda įmonei iš elektronio verslo, patikrinama, ar elektroninis verslas padės pasiekti norimų rezultatų, nustatoma, kokios problemos bus panaikintos bei stengiamasi išvengti informacinio chaoso įmonėje.

Strateginiam planui galioja užburto rato taisyklė. Visų pirma atliekama verslo situacijos rinkoje analizę, nagrinėjama esama padėtis e. rinkoje (galimybės, prioritetai, vartotojai, tiekėjai, vidiniai veiksniai, kaupiama ir analizuojama informacija apie kitų patirtis bei sėkmingas ar nesėkmingas veiklas, kurie leidžia nustatyti galimas grėsmes ir galimybes. Visų antra nustatomi tikslai. Prieš juos nustatant analizuojami žmogiškieji ištekliai, finansiniai ištekliai, operaciniai ištekliai. Ši analizė leidžia identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias įmonės vietas ir taip apibrėžti įmonės viziją, misiją bei tikslus. Sekantis žingsnis elektroninio verslo formavimas. Nustatomas laikas užduotims atlikti, įvertinama rizika, finansiniai ištekliai, sudaromi galutiniai sprendimų variantai, kurie sudaro bendrą strategiją. Įgyvendinimo plano rengimas– numatomas personalo parinkimas, darbo apmokėjimas, skatinimo sistema, nustatoma iš kur bus gaunami finansiniai ištekliai, planuojama reikiama techninė įranga. Strateginio plano įgyvendinimas– nustatomi konkretūs vykdomieji terminai ir reikalingi ištekliai, detalizuojami planai, vykdomi numatyti planuose darbai, į internetą perkeliamos veiklos operacijos(pirkimas, pardavimas, užsakymas, reklama, klientų aptarnavimas, konsultavimas ir t.t. Paskutinis žingsnis – elektroninio verslo palaikymas, stebėjimas, rezultatų vertinimas, po kurio vėl grįžtama prie pirmojo žingsnio ir taip ciklas kartojasi.

 • verslo įgyvendinimo plano rengimas
 • verslo plano įgyvendinimas
 • verslo strategijos formavimas
 • Vizijos ir tikslų formavimas
 • verslo palaikymas ir rezultatų vertinimas
 • Verslo situacijos rinkoje analizė

ELEKTRONINĖ RINKA LIETUVOJE

Lietuvoje e. verslo plėtra nebuvo sparti, tačiau atstovų yra daugelyje e. verslo sričių (portal, elektroninių parduotuvių, aukcionų ir kt.). E. verslo plėtrai teigiamą įtaką turėjo visų pirma šiuolaikinės ryšių infrastruktūros sukūrimas, kur svarbus vaidmuo teko AB “Lietuvos telekomas” privatizacijai ir modernizacijai, o atliktos investicijos leido gerokai padidinti ryšių paslaugų pajėgumą, įvairovę ir kokybę. E. verslo plėtrai turėjo įtakos ir kiti veiksniai:

 • Atviros Lietuvos fondo parama interneto projektams.
 • Bendrovių “Penki kontinentai”, “Omnitel” veikla kuriant internet paslaugas.
 • Investuojančios Lietuvoje užsienio įmonės, jau intensyviai naudojančios e. verslo funkciją.
 • Smulkios Lietuvos bendrovės, teikiančios ir plėtojančios internet paslaugas.

Verslo rinkoje suaktyvėjus konkurencijai, vartotojai viliojami mažesnėmis nei prekybos centruose kainomis, proginėmis akcijomis ir laiko taupymu. Šiuo metu Lietuvoje veikia per 120 internetinių parduotuvių, tačiau daugiau nei pusei jų prekyba tokiu būdu yra tik papildoma verslo paslauga “tikrų” parduotuvių pirkėjams. Vien tik e. verslą plėtoja apie 50 įmonių, tačiau šis skaičius nuolat kinta, nes vienos parduotuvės nutraukia savo veiklą, kitos ateina į rinką.

Lietuvos viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė “SIC rinkos tyrimai” kartu su didžiausia Europos rinkos tyrimų kompanija “Taylor Nelson Sofres” (TNS) atliko e. verslo plėtros apžvalgą. Jos metu buvo apklausta apie 43 tūkst. Žmonių 36 valstybėse. Tyrimo duomenimis, pre praėjusius metus interneto vartotojų, kurie prekes įsigijo neatsitraukdami nuo kompiuterio, skaičius išaugo net 50%. Kartu su TNS “SIC rinkos tyrimai” tokį tyrimą ateityje planuoja kartoti kiekvienais metais. Pagal naujausius duomenis visame pasaulyje prekes internet perka 27% interneto vartotojų. Lietuvoje apsiperkančių internetu skaičius nėra itin didelis, tačiau tendencijos jau leidžia kalbėti apie sparčią e. verslo plėtrą. 3% Lietuvos interneto vartotojų internetines prekes perka nuolat.

ELEKTRONINIO VERSLO APMOKESTINIMAS

Elektroninio verslo apmokestinimo problema yra labai aktuali ir sudėtinga dėl daugybės kylančių techninių, organizacinių, ekonominių, teisinių ir kitų problemų. Šiuo metu, kai e. verslas užima pastebimą ir vis diėjantį rinkos segmentą, e. verslo apmokestinimo problema tampa vis aktualesnė visoms valstybėms, siekiant užtikrinti įplaukas į šalies biudžetus.

E. verslo apmokestinimas yra skirstomas į dvi dalis – tiesioginius mokesčius ir netiesioginius mokesčius. Esminį ypatumą apmokestinant e. komerciją nusako prekių pristatymo forma.

Norėdami tinkamai pritaikyti teisines tiesioginių mokesčių normas, valstybių institucijos neturi kontroliuoti prekės judėjimo. Pagrindinė aplinkybė, lemianti tinkamą tiesioginių mokesčių pritaikymą elektroninėje komercijoje, – nustatyti, kaip valstybėje yra atstovaujama užsienio bendrovė. Todėl tiesioginių mokesčių požiūriu prekės galutiniam vartotojui gali būti pristatomos tiek materialia, tiek nematerialia forma. Tačiau šiuo atveju kyla sunkumų aiškiai atskirti prekes ir paslaugas skaitmenine forma, nes netiesioginiai mokesčiai bei jų rinkimo tvarka prekėms ir paslaugoms skiriasi.

REKLAMA INTERNETE

Šiais laikais, reklama tampa vienu efektyviausių būdų pritarukti kuo daugiau vartotojų ir paveikti juos taip, kad jie taptų nuolatiniais vartotojais. Reklama tamp air viena veiksmingiausių priemonių, padedančių įmonėms išlikti konkurencingomis. Reklama padeda tirti ir formuoti rinką. Be to, pasitelkus reklamą, galima formuoti vartotojų nuomonę, o atsitiktinius vartotojus padaryti nuolatiniais. Dešimtmečiais televizija žmonėms buvo langas į pasaulį. Televiziją imta naudoti reklamai todėl, kad tai gana paprastas būdas pasiekti milijonus potencialių vartotojų. Kabelinė televizija suteikia galimybę reklamuotojams pasiekti kiek mažesnes auditorijas.

Internetas, kaip ir televizija bei radijas, plačiai naudojamas kaip reklamos pateikimo terpė. Daugeliu ypatybių, o ypač santykinai nedidele kaina, galimybę pasiekti konkretų vartotoją, įvairiais techniniais privalumais internetas pranoksta kitas ryšio su visuomene priemones. Palyginti su kitais reklamos kanalais, reklama internete nėra brangi, todėl ji sparčiai progresuoja.

Reklama internete turi savus trūkumus ir savus privalumus. Trūkumai: primygtinai brukami iškylantieji (pop-up) reklaminiai skydeliai; reklamos kuriamos vienai laiko juostai, nėra numatytas laiko aspektas. Privalumai: reklama gali “dirbti” 24 valandas per parą, 365 doenas per metus; sukuriamas tiesioginis ryšys su klientu; reklamos turinys ir pavidalas gali būti atnaujinami, papildomi arba keičiami bet kuriuo momentu, todėl informacija visad “šviežia”.

Reklamos kanalai Pasiekiamumas Pasirenkamumas Grįžtamasis ryšys Informacijos talpumas Kaina Efektyvumo įvertinimas
Laikraščiai didelis Vidutinis Mažas Vidutinis Didelė Mažas
Žurnalai vidutinis Didelis Mažas Vidutinis Didelė vidutinis
Radijas didelis Mažas Labai mažas Labai mažas Maža Labai mažas
Televizija Labai didelis mažas Labai mažas mažas maža Mažas
Tiesioginis paštas mažas Labai didelis Vidutinis Didelis Didelė didelis
Internetas mažas didelis Didelis Labai didelis Potencialiai labai maža Potencialiai labai didelis

PRIEMONĖS

Interneto svetainė – ji atlieka dvi funkcijas, yra reklamos internete patiekėja bei pati reklamos priemonė. Internetinės svetainės gali atlikti šias reklamines funkcijas: sukelti susidomėjimą, demonstruoti prekes, teikti informaciją, kurti gerą įmonės įvaizdį. Interneto svetainėje galimybių reklamai yra daugiau, palyginti su kitais reklamos internete būdais. Pavyzdžiui, interneto svetainėje galima paskelbti neribotos apimties reklaminį pranešimą. Be to, svetainė teikia daugiau galimybių skatinti emocijas.

Interneto svetainės dizainas – jį reikia kruopščiai apgalvoti: bandras vaizdas, skaitmeninės grafikos dydis, turinys, struktūra, savybės, navigacijos ypatumai bei techninia parametrai. Svetainę reikia sukurti taip, kad jos turinys kuo giliau “įsiurbtų” lankytoją ir kad jis pasiliktų čia kuo ilgiau. Interneto svetainės dizainas turi būti patrauklus, nebnet ji atlieka specifines funkcijas ir yra skirta siaurai auditorijai. Svetainės dizainą reikia dažnai keisti ir atnaujinti, kad svetainė neatsibostų lankytojams.

Vienas svarbiausių diziano aspektų – interneto svetainės atidarymo laikas. Lankytojams dažnai stinga techninių galimybių atidaryti interneto svetainę su dideliais grafikos kiekiais arba trimačiais vaizdais. Todėl techniniu atžvilgiu įmantri interneto svetainė tampa kone bevertė, nebent ji skirta interneto profesionalams. Geriausia išeitis – kurti dviejų rūšių svetaines: lankytojams, turintiems greitą ir lėtesnį ryšį su internetu. Tuomet visi lankytojai bus patenkinti, nes galės rinktis svetainę su dideliais grafikos kiekiais ar paprastesnę.

Turėti svetainę internete – kiekvienos organizacijos prestižo reikalas. Bet nepakanka tik sukurti svetainę, reikia, kad ji būtų lankoma. Norint pritraukti lankytojų pasitelkiama reklama. Intreneto svetainės reklamavimo būdus galima skirstyti į dvi grupes: reklama už intreneto ribų ir reklama intrenete.

REKLAMINĖS JUOSTOS

Tai ryškiausiai matoma ir bene efektyviausia reklamos internete priemonė. Reklaminė juosta – tai stačiakampis ką nors reklamuojantis paveiksliukas interneto svetainės puslapyje. Dažniausiai jį galima paspausti, tada lankytojui suteikiama daugiau informacijos. Reklaminė juosta gali būti nejudanti ir animacinė. Reklama juostomis laikoma efektyviausia, siekiant, kad reklamuojama svetainė būtų pastebėta, Kita vertus, tai ir greičiausias būdas išsiurbti visą reklamos biudžetą. Reklamos juostomis rezultatas – ne visada toks, kokio buvo tikėtasi. Reklaminės juostos gali būti interaktyvios: jų paspaudimas lankytoją veda į kitą svetainę.

Reklama elektroniniu paštu. Elektroninis paštas – viena seniausių ir populiariausių interneto paslaugų. Dešimtys milijonų įmonių ir žmonių visame pasaulyje pradeda darbo dieną peržiūrėdami el. Pašto dėžutę.

El. Paštą galima naudoti ir reklamai, tokio pobūdžio reklama – tai reklamos tiesioginiu paštu analogas. Tačiau el. Paštas turi mažiausiai du privalumus, palyginti su tiesioginiu paštu. Pirma – pašto siuntimo išlaidos yra minmalios, o antra – el. Paštas adresatui sudaro patogią galimybę tiesiogiai atsakyti. El. pašto adresatų sąrašus galima nusipirkti arba sudaryti savarankiškai, pavyzdžiui naudojantis registracijomis interneto svetainėje, prenumeratos registracijomis arba pirkimo įrašais. Dauguma interneto sevatianių reikalauja registruotis, kad lankytojai turėtų galimybę gauti nemokamą informaciją. Tokiu būdu svetainės lankytojas palieka savo el. pašto adresą svetainės savininkui.

REKLAMA NAUJIENŲ IR DISKUSIJŲ GRUPĖSE

Per jas galima skleisti reklamą (pav. 4) arba teikti informaciją apie įmonę potencialiems klientams. Tiesa, šis būdas nėra taip plačiai taikomas, kaip kiti. Diskusijų grupė – tai specifinė grupė žmonių, kurie intrenete keičiasi informacija. Diskusijoms dažniausiai naudojama pasauliniu mastu paplitusi diskusijų sistema “Usenet”. Ją sudaro rinkinys įvairių grupių – su savo pavadinimais ir suskirstymais pagal temą. Tokiose diskusijų grupėse žmonės, pasitelkę kompiuterius, rengia straipsnius ir pranešimus, kuriuos vėliau išplatina įvairiose kompiuterių sistemose. Kai kurios grupės skirtos diskutuoti, kitos – rengti įvairius pranešimus ar pasiteirauti. Diskusijų grupės – tai netiesioginė reklama, čia nenaudojamos reklaminės juostos ar kiti reklamos internete būdai. Grupėse galima pristatyti naują prekę ar paslaugą, supažindinti su įmonės veikla, o susidomėjusiems pasiūlyti apsilankyti įmonės interneto svetainėje.

Kriterijai Senieji būdai Naujieji būdai
Reklamos vieta Brangi, palyginti ribota Nebrangi, neribota
Reklamos laikas Brangus reklamuotojams Brangus vartotojams
Vaizdas Vaizdas svarbiausia, informacija antraeilis dalykas Svarbiausia informacija, vaizdas yra antraeilis dalykas
Komunikavimas Stūmimas, vienpusis Traukimas, interaktyvus
Kvietimas” veiksmui Skatinamas Informavimas (paskatinimas)

pav. 4 Naujieji ir senieji reklamos būdai

REKLAMOS APMOKĖJIMO BŪDAI

Yra daugybė reklamos apmokėjimo būdų, jie skiriasi priklausomai nuo reklamos pobūdžio ir tikslų. Šiuolaikinės technologijos leidžia naudotis keliais būdais: apmokėjimas už paspaudimą, atvedimą, sandorį, priklausomai nuo pinigų sumos arba visiems priimtą CPM metodą, t.y. kai mokama už 1000 reklamos parodymų. CPM paprastai yra didesnis, kai reklama rodoma iš karto visuose internet svetainės puslapiuose. Reklamos apmokėjimo būdai priklauso nuo rezultatų ir reklamuotojo tikslų. Išskiriami mažiausiai trys apmokėjimo už reklamą būdai:

 1. Apmokėjimas už parodymą dažniausiai apskaičiuojamas už reklamos rodymų skaičių arba už laiką, kurį vartotojas praleido žiūrėdamas reklamą.
 2. Apmokėjimas už lankytojų sudominimą – apskaičiuojamas pagal reklamos paspaudimų skaičių.
 3. Apmokėjimas už veiksmingumą, t.y. už rinkodaros rezultatus: duomenų parsisųsdinimą apie prekę, pardavimą, užsakymo anketų pildymą, kai klientas nurodo savo pavardę ir adresą, internete sudarytus sandorius.
 4. REKLAMOS BIUDŽETO FORMAVIMAS

Nustatant reklamos biudžetą reikia atsižvelgti į įmonės veiklos pobūdį ir tikslus. Jei reklama internete įmonei yra vienintelė reklamos priemonė, jai galima skirti visą reklamos biudžetą. Tačiau jei reklama internete – tai tik visos reklamos kampanijos dalis, būtina nustatyti, kiek lėšų skirti reklamai internete. Išlaidų reklamai apskaičiavimas – viena sudėtingiausių reklamos kampanijos planavimo etapų.

IŠVADOS

 1. Apsisprendus vystyti tiek el. verslą, tiek reklamą internete iš pradžių reikia viską kruopščiai susiplanuoti, numatyti visus įmanomus aspektus, tam, jog verslas būtų sėkmingas.
 2. Norint vystyti verslą bei reklamą, reikia gerai išanalizuoti rinką, ko jai trūksta, ko gali prireikti, kas ją domina, tik taip, tai ką darome bus sėkminga.
 3. Niekada nereikia palikti atvirų teisinių, apmokestinimo klausimų, juo praleidus, veikla skaitoma, kaip nelegali ir gali būti pašalinama.
 4. Per pastaruosius dvidešimt metų reklamos verslas kardinaliai pasikeitė, nuo popierinių skrajučių iki iššokančių lentelių atsidarius internetinį puslapį.

Šią savaitę „Google“ oficialiai apribojo priėjimą prie raktinių žodžių planavimo priemonės duomenų sąskaitoms su mažomis reklamos išlaidomis. Paieškos sistemos atstovų teigimu, dauguma reklamos pirkėjų matys tokius pat „Keyword Planner“ duomenis. Tačiau vartotojai su „mažesnėmis  mėnesinėmis išlaidomis“ gaus ribotus duomenis. Tikslių skaičių „Google“ nepateikė. Skaityti visą

Nuo 2017 metų sausio 10 dienos „Google“ pablogins pozicijas paieškoje tų mobiliųjų svetainių, kurios piktnaudžiauja tarp puslapių esančia reklama ir iššokančiais langais.

Tarp „draudžiamų“ formatų pateks visą ekraną uždengiantys reklaminiai skydeliai ir iššokantys langai, kurie: Skaityti visą

Nelegali reklama integruota į dešimtis milijonų naršyklių

„Google“ atstovai paskelbė ataskaitą, kurioje pateikiami statistiniai duomenys apie piktnaudžiavimą reklaminiu formatu  PPI (Pay Per Install). Ši reklama nelegaliai įdiegiama naudotojo naršyklėje ir atima pajamas iš oficialių svetainių. Technologija įgyvendinama sukuriant specialias programas arba naršyklių plėtinius. „Google“ tokius skelbimus vadina neleistinais ir pabrėžia, kad jie gali sugadinti prekinių ženklų reputaciją. Skaityti visą

Norėdami padidinti pajamas šį atostogų sezoną, savo programų įdiegimą pardavėjai turėtų pradėti reklamuoti rugsėjį. Tokią išvadą padarė „Liftoff“ analitikai.

44 populiarių programų pardavimo duomenų analizė parodė, kad reklamos išlaidos reklamai tradiciškai aktyviausiais mėnesiais – liepą, lapkritį ir gruodį – buvo 70,5% didesnės nei rugsėjį. Pagrindinėje tyrimo išvadoje teigiama, kad būtent pastarąjį mėnesį pardavėjai turėtų pradėti reklamos kampaniją, kuria siekiama didinti mobiliųjų aplikacijų įdiegimo skaičių. Skaityti visą

„AdWords“ skelbimai gali sumažinti svetainės CTR organinėje paieškoje

„Google AdWords“ reklamos paskelbimas gali sumažinti internetinės svetainės gaunamų paspaudimų skaičių  organinės paieškos rezultatuose (SERP). Šią nuomonę išreiškė vienas iš „WebmasterWorld“ forumo dalyvių, remdamasis savo atlikto testo rezultatais. Pasak jo, jis dirba vienam iš stambiausių britų prekinių ženklų.

Aktyvavus „AdWords“ skelbimų rodymą, bendrovės PPC išlaidos kai kuriems, staliniams kompiuteriams skirtiems komerciniams raktažodžiams, patrigubėjo. Tuo pat metu paspaudimų skaičius organinėje paieškoje, kur svetainė užima pirmąją poziciją, sumažėjo 15 proc. – nuo 35 iki 20 proc. Skaityti visą

Komercinės svetainės iš paieškos gauna 10 kartų daugiau lankytojų nei iš socialinių tinklų

Analitikos bendrovės „SimilarWeb“ ataskaitoje „Global Search Marketing Report 2016“ pranešama, kad komercinių svetainių pagrindiniu lankytojų šaltiniu išlieka paieška. Į šią ataskaitą neįtraukti mobiliųjų prietaisų duomenys.

Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama su reklama paieškos sistemose susijusiems duomenims. Ji taip pat rodo srauto pasiskirstymą pagal daugiau šaltinių.

Žemiau esančiame grafike parodyta santykinė lankytojų srauto dalis, kurią keletui su prekyba  susijusių kategorijų generuoja kontekstinė ir reklama medijos priemonėse. Apskritai, reklama paieškoje anveda daugiau lankytojų, nei produktų populiarinimas medijose.

Skaityti visą
Kokia reklama erzina vartotojus?

Įkyrią internetinę reklamą blokuojančios programinės įrangos „Adblock Plus“ kūrėjai kartu su rinkodaros agentūra „Ipsos“ atliko tyrimą, kurio metu buvo apklausti 6 tūkst. vartotojų.

Labiausiai erzinančiais reklamos formatais buvo pripažinti:

 • Aplink visą turinį esantys ir animuoti reklaminiai skydeliai;
 • Iššokantys langai;
 • Vaizdo įrašai, kurie uždengia svetainės turinį.

Skaityti visą

Reklama internete

Reklama yra ne asmeninis informacijos perdavimas, dažniausiai mokamas ir dažniausiai iš esmės įtikinamas produktų (prekių ar paslaugų) ar idėjų pateikimas, kurį atlieka nustatytas rėmėjas įvairiuose informacijos kanaluose. Tai pagrindinis prekybos ir verslo variklis, leidžiantis pasiekti potencialius pirkėjus bei formuoti norimą įmonės įvaizdį. Tam, kad būtume matomi klientų tarpe, šiandien nebeužtenka įprastos reklamos – vis didesnę svarbą turi ir pozicionavimas internetinėje erdvėje.

Vis augantis interneto vartotojų skaičius priverčia susimąstyti apie reklamą internete. Internetas jau tapo pagrindine terpe ne tik bendrauti, bet ir pramogauti, o dėl plačios auditorijos – veiksminga ir palyginti nebrangia vieta reklamai. Reklama internete žaibišku greičiu keičia reklamą per tokias tradicines žiniasklaidos priemones kaip televizija, radijas, laikraščiai ir žurnalai, todėl labai svarbu, kad įmonės tikslingai pristatytų savo veiklą internete.

Norint pasiekti aukščiausių rezultatų reikia nuolat dirbti su reklama, neužtenka įdėti kelis skelbimus ir manyti, kad nuo to jūsų pardavimai išaugs dvigubai. Reklama internete tai bene svarbiausia ir daugiausiai laiko užimanti svetainių priežiūros dalis.

Reklamavimo būdai

Skelbimų talpinimas. Tai labai efektyvus reklamos būdas norint parduoti produktą ar paslaugą. Skelbimai turėtų būti talpinami į visus didžiausius skelbimų portalus kelis kart per dieną. Todėl reikia turėti pasiruošus kelis skelbimus ta pačia tema tik skirtingais aprašymais ir nuotraukomis. Labai svarbu parašyti trumpą ir aiškų tekstą.

Reklaminės juostos. Jomis siekiama priversti lankytoją paspausti juostą ir taip nuvesti jį į reklamuotojo svetainę. Dažniausiai dedamos į ieškykles, tikslines ar specifines svetaines, remiamas svetaines. Sekmė labiausiai priklauso nuo patrauklaus reklaminės juostos dizaino, tinkamai parinktos vietos ir valdymo.

Reklama elektroniniu paštu. Elektroninis paštas viena iš seniausių ir populiariausių interneto paslaugų. Dešimtys milijonų žmonių ir įmonių visame pasaulyje pradeda darbo dieną peržiūrėdami el.pašto dėžutę. Pašto siuntimo išlaidos išties minimalios bei suteikiama galimybė tiesiogiai atsakyti adresatui.

Facebook profilis. Facebook vienas iš geriausių reklamos būdų pristatyti savo įmonę, kadangi visame pasaulyje yra daugiau nei 1 mlrd. aktyvių vartotojų, kurie naudojasi facebook. Sukurtame įmonės profilyje galima rengti įvairius konkursus, loterijas, žaidimus, akcijas ir taip pristatyti savo produkciją ar teikiamas paslaugas.

Google AdWords. Tai reklaminiai skelbimai, kurie rodomi “Google” paieškos rezultatų viršuje, apačioje arba dešinėje pusėje. Reklama internete kuriama pagal reklamos užsakovo pasirinktus paieškos raktažodžius. Už reklamą internete užsakovas moka tuomet, kai Google naudotojas paspaudžia ant reklaminio skelbimo nuorodos. 

Nuorodos internete. Tai tiesiog išryškintas žodis ar frazė, kurią paspaudęs vartotojas patenka į kitą interneto svetainę. Jos užima mažiau vietos nei reklaminės juostos ar iškylanti reklama. Interneto svetainėje nėra jokių apribojimų dėl nuorodų skaičiaus.

Google AdWords

Google AdWords yra labiausiai naudojama ir tinklapių savininkų pamėgta tekstinės reklamos forma. Jokia kita kompanija neprilygsta šiai sistemai pagal atvedamus lankytojų srautus. Pagrindinis AdWords reklamos tikslas, pritraukti tik suinteresuotus ir nusiteikusius pirkti lankytojus. Esminis šios sistemos privalumas yra tas, jog mokate už konkrečius lankytojus, išbuvusius jūsų svetainėje tam tikrą laiką ar atlikusius tam tikrus veiksmus, o ne už parodymus. Dar vienas didelis pliusas – AdWords reklamos įkainiai labai maži, todėl galima teigti, jog pasirinkę šią reklamos formą už minimaliausią kainą galima gauti maksimalius rezultatus. Nesusidūrus su AdWords sistema ar neturint tam tikrų žinių yra sudėtinga sukurti tinkamą ir efektingą reklamos kampaniją, todėl norint pasiekti maksimalių rezultatų reikia samdyti šioje srityje nusimanantį specialistą. AdWords reklamos  kampanijos kūrimas susideda iš šių procesų:

 • Biudžeto pasirinkimas – nusistatomas tam tikras biudžetas, kurį norima išleisti reklamai.
 • Tikslinių raktažodžių pasirinkimas – pagal šiuos raktažodžius bus rodoma jūsų reklama. Kuo raktažodžiai konkurencingesni tuo didesni reklamos įkainiai.
 • Reklaminio pranešimo kūrimas – reklaminio teksto sukūrimas.
 • Kampanijos priežiūra.

Seo paslaugos

seo paslaugos

SEO paslaugos tai bandymas pagerinti internetinės svetainės pozicijas organinės paieškos rezultatuose. Lietuvoje, kaip daugelyje pasaulio šalių, dominuoja Google paieškos sistema, todėl čia kalbėsime tik apie ją. Google atstovai rekomenduoja gerinti pozicijas paieškoje kuriant kokybišką ir vartotojams įdomų turinį, tačiau daugeliu atvejų toks būdas sunkiai įgyvendinamas dėl aukštos konkurencijos arba siauros specializacijos. Todėl tenka griebti vadinamų “pilkų” metodų ir taip gerinti tinklapio matomumą Google paieškoje. Prie tokių būdų priskiriamas atgalinių nuorodų pirkimas, užsakytų straipsnių talpinimas ir pan., siekiant manipuliuoti paieškos rezultatais. Google deklaruoja, kad aptikę tokius pažeidimus svetainėms pritaiko atitinkamas sankcijas automatiškai arba rankiniu būdu. Nepaisant to, kvalifikuoti SEO specialistai visuomet suranda būdų imituoti natūralias nuorodas ir taip išvengti paieškos sistemos nemalonės.

Reklamos internete trūkumai ir privalumai

Privalumai

 • Nedidelė kaina.
 • Sukuriamas tiesioginis ryšys su klientu
 • Daugialypėje erdvėje reklama tampa išvaizdesnė ir labiau traukia dėmesį.
 • Reklamos pavidalas ir turinys gali būti nesunkiai atnaujinamas, ar keičiamas, todėl vartotojas gauna šviežiausią informaciją.
 • Internete galima patalpinti daugiau informacijos ir panaudoti nuotraukų ar vaizdo įrašų, kitaip nei spaudoje.
 • Reklamuojantis internete, skelbiama informacija prieinama platesnei auditorijai ir didesnė tikimybė, kad reklama bus sėkminga.
 • Reklamos užsakovai gali labai nesunkiai sužinoti, kiek konkrečiai interneto lankytojų paspaudė jų reklaminį skydelį.

Trūkumai

 • Dėl nedidelių reklaminių skydelių plotų paprastai juose būna tik užuomina apie firmą arba kažkokį produktą. Norint sužinoti daugiau informacijos reikia paspausti skydelį, o tai padaryti interneto lankytojas kartais neturi laiko arba tiesiog pats reklaminis skydelis jo nesudomina.
 • Reklama internete yra labai specifinė. Žmonės ją mato tik tada, kai ieško konkrečios informacijos, tačiau atsitiktinai jos pamatyti negali, kaip žiūrėdami televiziją ar matydami kokį nors lauko stendą.
 • Primygtinai brukami “iššokantys” reklaminiai skydeliai kelia žmonių nepasitenkinimą.

Reklamos pranašumai lyginant su tradicine reklama

Siekiant padidinti pardavimus vis daugiau įmonių stengiasi perkelti savo verslą į internetinę erdvę kartu atsisakydamos tradicinių reklamos priemonių apsiriboja vien internetine reklama. Metams bėgant interneto vartotojų skaičius smarkiai auga, kai kurie internetinės reklamos specialistai teigia, jog tradicinės reklamos priemonės ateityje išnyks arba jų naudojimas taps minimalus. Reklamos sukūrimas internete turi daug pranašumų:

 • Reklama internete kuriama, pateikiama, o prireikus keičiama žymiai sparčiau nei tradicinė.
 • Turi žymiai didesnes galimybes pasiekti plačią auditoriją.
 • Leidžia tiksliai sužinoti, ką pasiekė reklama ir kiek vartotojų ją pamatė.
 • Pigesnė nei tradicinė reklama.
 • Didina klientų lojalumą.
 • Užtikrina nuolatinius lankytojų srautus.
 • Leidžia greičiau suformuoti ar pakeisti verslo įvaizdį.
 • Papildoma rinkodaros priemonė, efektyviai didinanti konkurencinį pranašumą.
 1. Internetinės reklamos kaina
Pocizija Dydis Savaitei Mėnesiui
A1 995×100 57,92 Eur (200 Lt) 202,73 Eur (700 Lt)
B1 250×250 28,96 Eur (100 Lt) 101,37 Eur (350 Lt)
C1 550×250 57,92 Eur (200 Lt) 202,73 Eur (700 Lt)
D1 250×75 8,69 Eur (30 Lt) 28,96 Eur (100 Lt)
D2 250×100 10,14 Eur (35 Lt) 28,96 Eur (100 Lt)
D3 250×250 14,48 Eur (50 Lt) 49,24 Eur (170 Lt)
D4 250×500 26,07 Eur (90 Lt) 92,68 Eur (320 Lt)

Straipsnio paskelbimas internete – 28,96 Eur (100 Lt) – 86,89 Eur (300 Lt).

Išvada

Mūsų interneto reklamos rinka – konservatyvi su laikinais inovacijų proveržiais. Didieji verslai iš principo yra smalsūs, nori išbandyti naujas reklamos formas, tačiau paprastai tai būna tik pavieniai, ilgai netrunkantys bandymai. Nesulaukus staigaus rezultato, inovatyvūs reklamos kanalai internete neretai yra tiesiog atmetami. Didžiausia ir dažniausiai daroma klaida yra bandymas kuo didesniam žmonių skaičiui įpiršti savo produktą, o ne sudominti, įtraukti vartotoją. Lietuvoje rinka yra nedidelė, tad paprastai stengiamasi pasiekti masę, o ne tikslinius vartotojus. Galimybė reklamą rodyti tik tikslinei auditorijai, t. y. potencialiems pirkėjams, ir yra vienas didžiausių reklamos internete pranašumų – reikia tai išnaudoti. Kitas svarbus tokios reklamos pranašumas – galimybė aiškiai paskaičiuoti, pamatuoti rezultatus. Tiksliai žinome, kiek auditorijos pasiekėme, kokius veiksmus juos paskatinome atlikti. Taip pat galime matyti, kur tiksliai prarandame potencialius pirkėjus – kampanijos vykdymo metu tai padeda keistis ir taip gerinti rezultatus. Dinamiškumas internetinėje reklamoje yra būtinas, kiekvienas reklaminis veiksmas – tai bandymas, kurio rezultatus galima pritaikyti ateities veiksmams ir tokiu būdu tobulėti.