reklama internete

Per porą pastarųjų dešimtmečių visuomenė sparčiai keitėsi, tobulėjo, industrinę visuomenę pakeitė informacinė. Anksčiau, kai dar nebūdavo interneto prieigų, mes buvome pripratę informacijos ieškoti knygose, klausti aplinkinių, labiau išsilavinusių žmonių. Šiais laikais, norėdami sužinoti savo banko sąskaitos likutį, surasti atsakymą į rūpimą klausimą, ar tiesiog nusipirkti tam tikrą daiktą, mes “kreipiamės” į internetą. Dėl atsirandančių naujųjų technologijų, keičiasi ir verslo kultūra. Verslas yra priverstas konkuruoti bei tuo pačiu adaptuotis prie dinamiškos priemonės – interneto.

Elektroninis verslas, tai – vienas sparčiausiai besivystančių ekonominių sektorių, jo augimas per metus siekia 10–15%. Viena pagrindinių savybių, leidžianti elektroniniam verslui taip plėtotis – lankstumas. Jis gali atsirasti bet kada, bet kur ir su, bet kuo, jam nėra ribų. Netgi tyrimai rodo, jog tose šalyse, kuriose informacinės technologijos ir telekomunikacijų (ITT) pritaikomi verslui yra matomas ryškus ekonominis augimas. Taigi, ITT per porą dešimtmečių padėjo žmonijai pasistūmėti nuo minimalios komunikacijos, kaip el. paštas iki aukšto lygio klientų aptarnavimo bei darbo vietų optimizavimo. Tai lemia, jog pagrindinis dabartinio elektroninio verslo tikslas išlieka strateguoti.

 Informacinė visuomenė

PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Visuomenė yra pripratusi vertinti kiekvieną dalyką, ne išimtis ir elektroninis verslas, tačiau tam, kad galėtume tai padaryti, iš pradžių mums reikia susidėlioti teigimaus ir neigiamus aspektus.

PRIVALUMAI

 • Didelė prekių įvairovė visa parą, vienoje vietoje.
 • Lengva prieiga prie norimų prekių
 • Mažesnės sąnaudos verslininkams (nėra tarpininkų, nereikia nuomoti patalpų, greitas ir tikslus aptarnavimas)
 • Lengva galimybė plėtoti verslą užsienio rinkoje
 • Galimybė kaupti ir apdoroti informaciją apie klientus

TRŪKUMAI

 • Saugumo stoka, duomenys nėra 100% apsaugoti
 • Trūksta daugiakalbių puslapių
 • Autorių teisiu, piratavimo pažeidimai (plagijuojant)
 • Mažas vartotojų pasitikėjimas internetine aplinka (Lietuvoje)

PENKI ŽINGSNIAI IKI ELEKTRONINIO VERSLO ĮGYVENDINIMO

Tam, jog būtų galima pradėti elektroninį verslą, reikia tam tikro pasiruošimo, kurį seka šie penki žingsniai:

 1. Reikia įsigyti vardą,dar kitaip žinomą, kaip domeną. Jis gali būti perkamas, naudojamas jau egzistuojantis nuosavos įmonės vardas arba sugalvojamas naujai. Labai svarbu, jog vardas būtų žinomas, skambus, tai leidžia patekti į aukštesnes pozicijas paieškos laukelyje, kas lemia didesnį klientų skaičių. Šią registraciją reguliujiuoja atitinkamos institucijos, kurioms leidimą išduodą ICANN (interneto vardų ir numerių priskyrimo asociacija).
 2. Yra svarbu įsigyti reikiamas technologijas bei priemones (kompiuteris, interneto ryšys, programinės sistemos…)
 3. Sukurti svetainę, sutvarkyti sistemą taip, jog ji funkcionuotų, būtų optimizuota. Geriausia šį žingsnį patikėti šios srities specialistams, taip sutaupysite ne tik laiko, bet ir žinosite, jog viskas buvo atlikta kokybiškai.
 4. Registruoti sistemą paieškos svetainėse.
 5. Reklama, tinklo populiarinimas.

ELEKTRONINIO VERSLO STRATEGIJA

Bet kokiame versle strategija – tai raktas, skirtas kurti ir perduoti nuolatinius, išskirtinius ir vertingus pasiūlymus tikslinei rinkai. Verslas turi turėti išskirtinį, unikalų pranašumą palyginti su konkurentais, ne skitu atveju jis neturi galimybių egzistuoti. Pagrindinė strategijos formavimo idėja – rasti tinkamiausią būdą, padedantį įmonei pasiekti geriausių rezultatų didinant bendrą savo vertę. Strategija yra sprendimų visuma, apibrežianti svarbiausius įmonės tikslus ir veiksmus bei priemones tiems tikslams pasiekti. Šiais laikais į elektroninio verslo strategijas bandoma pažvelgti šiek tiek plačiau, t.y. verslą, kuriame susijungia tradicinis verslas ir elektroninis verslas.

Strateginis (pav. 2) planas tarsi nubrėžia liniją, kurios įmonė numato laikytis siekdama savo tikslų. Verslo strategijos paskirtis– įgyti pranašumą visoje savo veikloje, ne tik rinkoje, bet ir vidiniuose procesuose, veiklos koordinavimę ir t.t. Kiekviena įmonė turi apsvarstyti kokią strategiją kurti, kad sumažintų savo veiklos rizikas. Tik tie, kurie sugeba susidoroti su šiomis rizikomis ir paversti jas galimybėmis gali toliau egzistuoti. Rizikos skirstomos į tris pagrindines kategorijas: paklausos nebuvimo rizika, inovacijų rizika, neefektyvumo rizika.

Taigi, tam jog didintume konkurenciją, vienas iš būdų – verslo veiklą perkelti į skaitmeninę erdvę. Tačiau iš pat pradžių įmonės vadovams tenka susidurti su sudėtingu elektroninio verslo poreikio nustatymo įmonėje procesu. Pagal šį procesą yra nustatoma nauda įmonei iš elektronio verslo, patikrinama, ar elektroninis verslas padės pasiekti norimų rezultatų, nustatoma, kokios problemos bus panaikintos bei stengiamasi išvengti informacinio chaoso įmonėje.

Strateginiam planui galioja užburto rato taisyklė. Visų pirma atliekama verslo situacijos rinkoje analizę, nagrinėjama esama padėtis e. rinkoje (galimybės, prioritetai, vartotojai, tiekėjai, vidiniai veiksniai, kaupiama ir analizuojama informacija apie kitų patirtis bei sėkmingas ar nesėkmingas veiklas, kurie leidžia nustatyti galimas grėsmes ir galimybes. Visų antra nustatomi tikslai. Prieš juos nustatant analizuojami žmogiškieji ištekliai, finansiniai ištekliai, operaciniai ištekliai. Ši analizė leidžia identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias įmonės vietas ir taip apibrėžti įmonės viziją, misiją bei tikslus. Sekantis žingsnis elektroninio verslo formavimas. Nustatomas laikas užduotims atlikti, įvertinama rizika, finansiniai ištekliai, sudaromi galutiniai sprendimų variantai, kurie sudaro bendrą strategiją. Įgyvendinimo plano rengimas– numatomas personalo parinkimas, darbo apmokėjimas, skatinimo sistema, nustatoma iš kur bus gaunami finansiniai ištekliai, planuojama reikiama techninė įranga. Strateginio plano įgyvendinimas– nustatomi konkretūs vykdomieji terminai ir reikalingi ištekliai, detalizuojami planai, vykdomi numatyti planuose darbai, į internetą perkeliamos veiklos operacijos(pirkimas, pardavimas, užsakymas, reklama, klientų aptarnavimas, konsultavimas ir t.t. Paskutinis žingsnis – elektroninio verslo palaikymas, stebėjimas, rezultatų vertinimas, po kurio vėl grįžtama prie pirmojo žingsnio ir taip ciklas kartojasi.

 • verslo įgyvendinimo plano rengimas
 • verslo plano įgyvendinimas
 • verslo strategijos formavimas
 • Vizijos ir tikslų formavimas
 • verslo palaikymas ir rezultatų vertinimas
 • Verslo situacijos rinkoje analizė

ELEKTRONINĖ RINKA LIETUVOJE

Lietuvoje e. verslo plėtra nebuvo sparti, tačiau atstovų yra daugelyje e. verslo sričių (portal, elektroninių parduotuvių, aukcionų ir kt.). E. verslo plėtrai teigiamą įtaką turėjo visų pirma šiuolaikinės ryšių infrastruktūros sukūrimas, kur svarbus vaidmuo teko AB “Lietuvos telekomas” privatizacijai ir modernizacijai, o atliktos investicijos leido gerokai padidinti ryšių paslaugų pajėgumą, įvairovę ir kokybę. E. verslo plėtrai turėjo įtakos ir kiti veiksniai:

 • Atviros Lietuvos fondo parama interneto projektams.
 • Bendrovių “Penki kontinentai”, “Omnitel” veikla kuriant internet paslaugas.
 • Investuojančios Lietuvoje užsienio įmonės, jau intensyviai naudojančios e. verslo funkciją.
 • Smulkios Lietuvos bendrovės, teikiančios ir plėtojančios internet paslaugas.

Verslo rinkoje suaktyvėjus konkurencijai, vartotojai viliojami mažesnėmis nei prekybos centruose kainomis, proginėmis akcijomis ir laiko taupymu. Šiuo metu Lietuvoje veikia per 120 internetinių parduotuvių, tačiau daugiau nei pusei jų prekyba tokiu būdu yra tik papildoma verslo paslauga “tikrų” parduotuvių pirkėjams. Vien tik e. verslą plėtoja apie 50 įmonių, tačiau šis skaičius nuolat kinta, nes vienos parduotuvės nutraukia savo veiklą, kitos ateina į rinką.

Lietuvos viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė “SIC rinkos tyrimai” kartu su didžiausia Europos rinkos tyrimų kompanija “Taylor Nelson Sofres” (TNS) atliko e. verslo plėtros apžvalgą. Jos metu buvo apklausta apie 43 tūkst. Žmonių 36 valstybėse. Tyrimo duomenimis, pre praėjusius metus interneto vartotojų, kurie prekes įsigijo neatsitraukdami nuo kompiuterio, skaičius išaugo net 50%. Kartu su TNS “SIC rinkos tyrimai” tokį tyrimą ateityje planuoja kartoti kiekvienais metais. Pagal naujausius duomenis visame pasaulyje prekes internet perka 27% interneto vartotojų. Lietuvoje apsiperkančių internetu skaičius nėra itin didelis, tačiau tendencijos jau leidžia kalbėti apie sparčią e. verslo plėtrą. 3% Lietuvos interneto vartotojų internetines prekes perka nuolat.

ELEKTRONINIO VERSLO APMOKESTINIMAS

Elektroninio verslo apmokestinimo problema yra labai aktuali ir sudėtinga dėl daugybės kylančių techninių, organizacinių, ekonominių, teisinių ir kitų problemų. Šiuo metu, kai e. verslas užima pastebimą ir vis diėjantį rinkos segmentą, e. verslo apmokestinimo problema tampa vis aktualesnė visoms valstybėms, siekiant užtikrinti įplaukas į šalies biudžetus.

E. verslo apmokestinimas yra skirstomas į dvi dalis – tiesioginius mokesčius ir netiesioginius mokesčius. Esminį ypatumą apmokestinant e. komerciją nusako prekių pristatymo forma.

Norėdami tinkamai pritaikyti teisines tiesioginių mokesčių normas, valstybių institucijos neturi kontroliuoti prekės judėjimo. Pagrindinė aplinkybė, lemianti tinkamą tiesioginių mokesčių pritaikymą elektroninėje komercijoje, – nustatyti, kaip valstybėje yra atstovaujama užsienio bendrovė. Todėl tiesioginių mokesčių požiūriu prekės galutiniam vartotojui gali būti pristatomos tiek materialia, tiek nematerialia forma. Tačiau šiuo atveju kyla sunkumų aiškiai atskirti prekes ir paslaugas skaitmenine forma, nes netiesioginiai mokesčiai bei jų rinkimo tvarka prekėms ir paslaugoms skiriasi.

REKLAMA INTERNETE

Šiais laikais, reklama tampa vienu efektyviausių būdų pritarukti kuo daugiau vartotojų ir paveikti juos taip, kad jie taptų nuolatiniais vartotojais. Reklama tamp air viena veiksmingiausių priemonių, padedančių įmonėms išlikti konkurencingomis. Reklama padeda tirti ir formuoti rinką. Be to, pasitelkus reklamą, galima formuoti vartotojų nuomonę, o atsitiktinius vartotojus padaryti nuolatiniais. Dešimtmečiais televizija žmonėms buvo langas į pasaulį. Televiziją imta naudoti reklamai todėl, kad tai gana paprastas būdas pasiekti milijonus potencialių vartotojų. Kabelinė televizija suteikia galimybę reklamuotojams pasiekti kiek mažesnes auditorijas.

Internetas, kaip ir televizija bei radijas, plačiai naudojamas kaip reklamos pateikimo terpė. Daugeliu ypatybių, o ypač santykinai nedidele kaina, galimybę pasiekti konkretų vartotoją, įvairiais techniniais privalumais internetas pranoksta kitas ryšio su visuomene priemones. Palyginti su kitais reklamos kanalais, reklama internete nėra brangi, todėl ji sparčiai progresuoja.

Reklama internete turi savus trūkumus ir savus privalumus. Trūkumai: primygtinai brukami iškylantieji (pop-up) reklaminiai skydeliai; reklamos kuriamos vienai laiko juostai, nėra numatytas laiko aspektas. Privalumai: reklama gali “dirbti” 24 valandas per parą, 365 doenas per metus; sukuriamas tiesioginis ryšys su klientu; reklamos turinys ir pavidalas gali būti atnaujinami, papildomi arba keičiami bet kuriuo momentu, todėl informacija visad “šviežia”.

Reklamos kanalai Pasiekiamumas Pasirenkamumas Grįžtamasis ryšys Informacijos talpumas Kaina Efektyvumo įvertinimas
Laikraščiai didelis Vidutinis Mažas Vidutinis Didelė Mažas
Žurnalai vidutinis Didelis Mažas Vidutinis Didelė vidutinis
Radijas didelis Mažas Labai mažas Labai mažas Maža Labai mažas
Televizija Labai didelis mažas Labai mažas mažas maža Mažas
Tiesioginis paštas mažas Labai didelis Vidutinis Didelis Didelė didelis
Internetas mažas didelis Didelis Labai didelis Potencialiai labai maža Potencialiai labai didelis

PRIEMONĖS

Interneto svetainė – ji atlieka dvi funkcijas, yra reklamos internete patiekėja bei pati reklamos priemonė. Internetinės svetainės gali atlikti šias reklamines funkcijas: sukelti susidomėjimą, demonstruoti prekes, teikti informaciją, kurti gerą įmonės įvaizdį. Interneto svetainėje galimybių reklamai yra daugiau, palyginti su kitais reklamos internete būdais. Pavyzdžiui, interneto svetainėje galima paskelbti neribotos apimties reklaminį pranešimą. Be to, svetainė teikia daugiau galimybių skatinti emocijas.

Interneto svetainės dizainas – jį reikia kruopščiai apgalvoti: bandras vaizdas, skaitmeninės grafikos dydis, turinys, struktūra, savybės, navigacijos ypatumai bei techninia parametrai. Svetainę reikia sukurti taip, kad jos turinys kuo giliau “įsiurbtų” lankytoją ir kad jis pasiliktų čia kuo ilgiau. Interneto svetainės dizainas turi būti patrauklus, nebnet ji atlieka specifines funkcijas ir yra skirta siaurai auditorijai. Svetainės dizainą reikia dažnai keisti ir atnaujinti, kad svetainė neatsibostų lankytojams.

Vienas svarbiausių diziano aspektų – interneto svetainės atidarymo laikas. Lankytojams dažnai stinga techninių galimybių atidaryti interneto svetainę su dideliais grafikos kiekiais arba trimačiais vaizdais. Todėl techniniu atžvilgiu įmantri interneto svetainė tampa kone bevertė, nebent ji skirta interneto profesionalams. Geriausia išeitis – kurti dviejų rūšių svetaines: lankytojams, turintiems greitą ir lėtesnį ryšį su internetu. Tuomet visi lankytojai bus patenkinti, nes galės rinktis svetainę su dideliais grafikos kiekiais ar paprastesnę.

Turėti svetainę internete – kiekvienos organizacijos prestižo reikalas. Bet nepakanka tik sukurti svetainę, reikia, kad ji būtų lankoma. Norint pritraukti lankytojų pasitelkiama reklama. Intreneto svetainės reklamavimo būdus galima skirstyti į dvi grupes: reklama už intreneto ribų ir reklama intrenete.

REKLAMINĖS JUOSTOS

Tai ryškiausiai matoma ir bene efektyviausia reklamos internete priemonė. Reklaminė juosta – tai stačiakampis ką nors reklamuojantis paveiksliukas interneto svetainės puslapyje. Dažniausiai jį galima paspausti, tada lankytojui suteikiama daugiau informacijos. Reklaminė juosta gali būti nejudanti ir animacinė. Reklama juostomis laikoma efektyviausia, siekiant, kad reklamuojama svetainė būtų pastebėta, Kita vertus, tai ir greičiausias būdas išsiurbti visą reklamos biudžetą. Reklamos juostomis rezultatas – ne visada toks, kokio buvo tikėtasi. Reklaminės juostos gali būti interaktyvios: jų paspaudimas lankytoją veda į kitą svetainę.

Reklama elektroniniu paštu. Elektroninis paštas – viena seniausių ir populiariausių interneto paslaugų. Dešimtys milijonų įmonių ir žmonių visame pasaulyje pradeda darbo dieną peržiūrėdami el. Pašto dėžutę.

El. Paštą galima naudoti ir reklamai, tokio pobūdžio reklama – tai reklamos tiesioginiu paštu analogas. Tačiau el. Paštas turi mažiausiai du privalumus, palyginti su tiesioginiu paštu. Pirma – pašto siuntimo išlaidos yra minmalios, o antra – el. Paštas adresatui sudaro patogią galimybę tiesiogiai atsakyti. El. pašto adresatų sąrašus galima nusipirkti arba sudaryti savarankiškai, pavyzdžiui naudojantis registracijomis interneto svetainėje, prenumeratos registracijomis arba pirkimo įrašais. Dauguma interneto sevatianių reikalauja registruotis, kad lankytojai turėtų galimybę gauti nemokamą informaciją. Tokiu būdu svetainės lankytojas palieka savo el. pašto adresą svetainės savininkui.

REKLAMA NAUJIENŲ IR DISKUSIJŲ GRUPĖSE

Per jas galima skleisti reklamą (pav. 4) arba teikti informaciją apie įmonę potencialiems klientams. Tiesa, šis būdas nėra taip plačiai taikomas, kaip kiti. Diskusijų grupė – tai specifinė grupė žmonių, kurie intrenete keičiasi informacija. Diskusijoms dažniausiai naudojama pasauliniu mastu paplitusi diskusijų sistema “Usenet”. Ją sudaro rinkinys įvairių grupių – su savo pavadinimais ir suskirstymais pagal temą. Tokiose diskusijų grupėse žmonės, pasitelkę kompiuterius, rengia straipsnius ir pranešimus, kuriuos vėliau išplatina įvairiose kompiuterių sistemose. Kai kurios grupės skirtos diskutuoti, kitos – rengti įvairius pranešimus ar pasiteirauti. Diskusijų grupės – tai netiesioginė reklama, čia nenaudojamos reklaminės juostos ar kiti reklamos internete būdai. Grupėse galima pristatyti naują prekę ar paslaugą, supažindinti su įmonės veikla, o susidomėjusiems pasiūlyti apsilankyti įmonės interneto svetainėje.

Kriterijai Senieji būdai Naujieji būdai
Reklamos vieta Brangi, palyginti ribota Nebrangi, neribota
Reklamos laikas Brangus reklamuotojams Brangus vartotojams
Vaizdas Vaizdas svarbiausia, informacija antraeilis dalykas Svarbiausia informacija, vaizdas yra antraeilis dalykas
Komunikavimas Stūmimas, vienpusis Traukimas, interaktyvus
Kvietimas” veiksmui Skatinamas Informavimas (paskatinimas)

pav. 4 Naujieji ir senieji reklamos būdai

REKLAMOS APMOKĖJIMO BŪDAI

Yra daugybė reklamos apmokėjimo būdų, jie skiriasi priklausomai nuo reklamos pobūdžio ir tikslų. Šiuolaikinės technologijos leidžia naudotis keliais būdais: apmokėjimas už paspaudimą, atvedimą, sandorį, priklausomai nuo pinigų sumos arba visiems priimtą CPM metodą, t.y. kai mokama už 1000 reklamos parodymų. CPM paprastai yra didesnis, kai reklama rodoma iš karto visuose internet svetainės puslapiuose. Reklamos apmokėjimo būdai priklauso nuo rezultatų ir reklamuotojo tikslų. Išskiriami mažiausiai trys apmokėjimo už reklamą būdai:

 1. Apmokėjimas už parodymą dažniausiai apskaičiuojamas už reklamos rodymų skaičių arba už laiką, kurį vartotojas praleido žiūrėdamas reklamą.
 2. Apmokėjimas už lankytojų sudominimą – apskaičiuojamas pagal reklamos paspaudimų skaičių.
 3. Apmokėjimas už veiksmingumą, t.y. už rinkodaros rezultatus: duomenų parsisųsdinimą apie prekę, pardavimą, užsakymo anketų pildymą, kai klientas nurodo savo pavardę ir adresą, internete sudarytus sandorius.
 4. REKLAMOS BIUDŽETO FORMAVIMAS

Nustatant reklamos biudžetą reikia atsižvelgti į įmonės veiklos pobūdį ir tikslus. Jei reklama internete įmonei yra vienintelė reklamos priemonė, jai galima skirti visą reklamos biudžetą. Tačiau jei reklama internete – tai tik visos reklamos kampanijos dalis, būtina nustatyti, kiek lėšų skirti reklamai internete. Išlaidų reklamai apskaičiavimas – viena sudėtingiausių reklamos kampanijos planavimo etapų.

IŠVADOS

 1. Apsisprendus vystyti tiek el. verslą, tiek reklamą internete iš pradžių reikia viską kruopščiai susiplanuoti, numatyti visus įmanomus aspektus, tam, jog verslas būtų sėkmingas.
 2. Norint vystyti verslą bei reklamą, reikia gerai išanalizuoti rinką, ko jai trūksta, ko gali prireikti, kas ją domina, tik taip, tai ką darome bus sėkminga.
 3. Niekada nereikia palikti atvirų teisinių, apmokestinimo klausimų, juo praleidus, veikla skaitoma, kaip nelegali ir gali būti pašalinama.
 4. Per pastaruosius dvidešimt metų reklamos verslas kardinaliai pasikeitė, nuo popierinių skrajučių iki iššokančių lentelių atsidarius internetinį puslapį.
0 komentarai

Parašykite komentarą

Norite prisijungti prie diskusijos?
Nesivaržykite, parašykite ką galvojate!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *