Internetinių svetainių puslapių kūrimas

Ateityje galima numatyti vis didėjantį tam tikrų paslaugų poreikį. Tačiau Lietuvoje tokių įmonių ir pavienių asmenų yra nemažai, todėl atsiranda didelė konkurencija. Tam, kad taptume internetinių svetainių kūrimo srities lyderiais, siūlysime inovatyvius internetinius sprendimus, nuolat domėsimės naujausiomis tendencijomis tam, kad savo klientams visada įstengtume pasiūlyti tai, kas tuo metu yra naujausia ir geriausia. Kadangi užsienyje taip pat galime būti konkurencingi įsitvirtinę Lietuvoje, skverbsimės ir į kitų šalių rinkas.

Mes galime patenkinti įvairiausius užsakymus, susijusius su internetiniais puslapiais. Teikiame šias paslaugas:

 • Internetinių svetainių kūrimas;
 • Internetinių aplikacijų kūrimas;
 • Internetinių puslapių dizaino kūrimas;
 • Internetinių parduotuvių kūrimas;
 • SEO optimizacijos paslaugos;
 • Grafikos darbai.

Verslo sferos apibūdinimas

Mes dirbame gamybos ir prekybos sferoje. Iš pradžių, norėdami sparčiau ir geriau atlikti darbus, dirbsime ir patys. Atliksime įvairiausius darbus, susijusius su internetiniais puslapiais. Dalį mūsų sukurtų internetinių puslapių dizainų bus galima įsigyti internetinėje parduotuvėje. Taip gausime dar ir papildomas lėšas. Dizainai, kad juos klientai pirktų, bus kuriami populiariausioms turinio valdymo sistemoms.

Firmos istorija ir atsiradimas

Mūsų įmonės pradžia visų pirma buvo gerai apmąstyta. Sumanymą aptarėme su kolegomis ir nusprendėme, kad tai bus pelningas verslas, todėl nutarėme savo mintis įgyvendinti. Juk šiais laikais viskas vyksta internete, internetinėms platybėms skirtos prekės tampa vis populiaresnės ir jų poreikis tik auga.

Sumanymo uždaviniai ir unikalumas

Iš anksto išsikėlėme sau keletą uždavinių, kurie padėtų pasiekti numatytą tikslą. Šie uždaviniai būtų tokie:

 • Suburti draugišką ir profesionalų kolektyvą;
 • Kurti kokybiškas paslaugas;
 • Darbus atlikti kiek įmanoma greičiau;
 • Dizainus kurti unikalius;
 • Ateityje plėstis;
 • Sukurti internetinių projektų, galinčių atnešti pelną.

Remdamiesi savo užsibrėžtais tikslais galėtume tapti viena iš populiariausių bei lyderiaujančių įmonių, kurios kuria įvairiausius internetinius sprendimus. Taip galėtume verslą plėtoti ir kitose šalyse.

Idėja nėra unikali, tačiau, mūsų nuomone, perspektyvi šiame internetiniame amžiuje. Panašaus tipo paslaugų reikia vis daugiau ir daugiau.

MARKETINGAS

Verslo aplinkos veiksniai

Teisinė aplinka:

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
Ekonominė aplinka:

Svarbu nuolat sekti ekonominę valstybės ir pasaulio padėtį. Kaip tik šiuo metu didžioji dalis darbų vyksta internetu, ir visa tai tik populiarėja. Dėl to galime nuspėti, kad mūsų atliekami darbai bus reikalingi ateityje ir galėsime sėkmingai plėtoti savo verslą.

Taip pat vis daugiau investuotojų žvalgosi į šią elektroninę rinką, todėl galime tikėtis didesnių galimybių gauti finansavimus dideliems projektas arba tiesiog gauti užsakymus didelių projektų įgyvendinimui.

Technologinė aplinka:

Tai vienas svarbiausių veiksnių, darančių įtaką verslui, nes technologijos – tai būdas, kuriuo turimi ištekliai perdirbami į vartoti tinkamus produktus. Lengviau sukuriamas užsakytas produktas, pigesni jo kaštai, greitesnis atlikimo laikas. Visiems užsibrėžtiems tikslams atlikti yra pakankamai įvairiausios programinės įrangos. Darbuotojas galės pasirinkti tai, kas jam labiau patinka, kad darbai vyktų kuo sparčiau. Visos reikalingos technologijos jau yra sukurtos, todėl nereikės išradinėt kažko naujo, kam reikėtų didelių resursų.

Konkurencinė aplinka:

Pasirinkta verslo aplinka yra konkurencinga. Jau yra nemažai įmonių, užsiimančių tokio tipo verslu. Tačiau mes pasiryžę pasiūlyti geresnės kokybės paslaugas, platesnį asortimentą bei dirbti su didelio masto projektais. Didžioji dalis konkurentų užsiima paprastų, eilinių internetinių puslapių kūrimu. Esame pasiryžę užsiimti projektais, susijusiais su debesų kompiuterija. Tokių projektų pagalba didžioji dalis mažų tokio pobūdžio įmonių tiesiog negalėtų konkuruoti su mumis.

Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos

Numatomi pagrindiniai paslaugų naudotojai:

 • Mokyklos;
 • Debesų kompiuterijos įmonės;
 • Universitetai;
 • Individualūs asmenys;
 • Verslininkai.

Internetinių svetainių kūrimo ir kitų, mūsų teikiamų paslaugų poreikis vis labiau populiarėja visame pasaulyje, tai reiškia, jog tokio tipo paslaugomis yra nuolat domimasi ir jų poreikis vis didėja.

Vienintelis veiksnys, kuris gali neigiamai atsiliepti pardavimuose, nepakankamai gera gyventojų ekonominė padėtis. Dėl to galėtų šiek tiek sumažėti paslaugų užsakymai. Tačiau mes planuojame dirbti su didelėmis kompanijomis, joms pasiūlyti tai, ko negali pasiūlyti kiti. Tai užtikrins nuolatines pajamas ir įmonės augimą.

Marketingo tikslai ir strategijos

Marketingo tikslas yra sukurti populiarias internetinių sprendimų paslaugas už prieinamą kainą kiekvienam ir pagal jų poreikius.

Marketingo strategija yra supažindinti vartotoją su mūsų teikiamomis paslaugomis ir įrodyti, kuo mūsų paslaugos yra geresnės bei kokybiškesnės nei kitų. Sukurti reklamą skrajutėse bei reklamą internete.

Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos pasirinkimas

Svetainių kūrimas SEO, ir kitos mūsų paslaugos pradžioje bus teikiamos tik Lietuvoje, tačiau greitai mėginsime įsiskverbti į pasaulinę rinką ir konkuruoti su didžiausiomis tokio tipo įmonėmis. Paslaugas teiksime tiek įvairiausio dydžio įmonėms, tiek individualiems asmenims, kuriems reikia įvairių internetinių sprendimų.

Marketingo rinkinio elementai

Produkcija:

 • Internetinių svetainių kūrimas;
 • Internetiniu svetainių dizainų kūrimas;
 • Internetiniu parduotuvių kūrimas;
 • Internetinių aplikacijų kūrimas;
 • SEO optimizavimo paslaugos;
 • Grafiniai darbai.

Prekių pateikimo kanalai

Užsakymus priiminėsime tiek internetu, tiek tiesiogiai bendraudami su užsakovu. Paslaugas taip pat galėsime suteikti keletu būdų:

 • Įvairiose atminties laikmenose;
 • Internetu.

Kainų nustatymai

Kaina turės būti patraukli, kad būtų įmanoma konkuruoti su kitomis tokio tipo paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Taip pat nustatinėjant kainą turi būti atsižvelgta į tai, kad yra siekiama pelno. Be to kainos bus parenkamos pagal tai, kokioje šalyje paslaugos užsakomos.

Reklamavimas ir stimuliavimas

Reklamos bus pateikiamos įvairiausiais būdais. Tokiais kaip :

 • Populiarieji internetiniai puslapiai;
 • Facebook‘o grupė, kurioje bus skelbiamos akcijos, darbų pavyzdžiai;
 • Lankstinukai;
 • Reklaminiai stendai.

GAMYBA

Gamybos vykdymo vieta

Nuomosimės nedideles patalpas, kuriose galėsime vykdyti gautus užsakymus. Taip pat planuojama, kad darbuotojai užsakymus galės atlikti ir jiems patogiose vietose, pavyzdžiui, namuose. Kadangi visi užsakymų nurodymai bus siunčiami per specialią sistema, prieinamą tik darbuotojams, prie kurios darbuotojai galės prisijungti iš bet kurios pasaulio dalies, kur yra interneto ryšys.

Patalpos, įrenginiai ir kitos priemonės

Norint vykdyti gautus užsakymus, bus reikalingos darbo patalpos, kurios atitiktų normalias darbo sąlygas. Taip pat reikalingi kompiuteriai, bei internetinis ryšys. Taip pat dirbantys asmenys turės individualius prisijungimo duomenis prie specialios sistemos, kurioje galės matyti jiems paskirtus atlikti užsakymus.

Darbuotojų samdymo galimybės

Darbuotojai bus samdomi pagal reikalavimus tam tikrai darbo vietai užimti. Visi norintys įsidarbinti gaus specialią užduotį, pagal kurią bus vertinami kandidatai.

VALDYMAS

Valdymo grupės sudėtis

Kaip sėkmingai bus vykdoma įmonės veikla, priklausys nuo jos valdymo. Taigi didžiausia atsakomybė šiuo atveju tenka vadovui, kadangi jis turi kontrolinį paketą ir yra vienas iš šios įmonės steigėjų, ir pats turi priimti svarbius sprendimus sukuriant firmos struktūrą, pasirenkant vadovavimo modelį bei stilių, renkantis direktorių.

Juridinė sandara

 1. Šie įstatai yra teisinis dokumentas, sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymu.

1.2.Uždaroji akcinė bendrija yra juridinis asmuo, turintis pavadinimą, savarankišką balansą, savo sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio bankuose, apvalų antspaudą su įrašu “Lietuvos Respublika” ir atlieka finansines operacijas pagal nustatytas taisykles, UAB turi prekybinį ženklą.

1.3. UAB savarankiška savo veikloje, besivadovaujanti Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir įstatais.

1.4. Bendrovė turi komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Ji gali:

1.4.1. Pirkti, nuomoti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti.

1.4.2. Pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teisę, taip pat iškeisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius.

1.4.3. Verstis komercine-ūkine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.

1.4.4. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti pinigines lėšas už palūkanas, nustatomas sutartimi.

1.4.5. Nustatyti savo teikiamų paslaugų, produkcijos ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai kainas ir normatyvus reguliuoja valstybė.

1.4.6. Priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų teises ir pareigas, darbo užmokestį.

1.4.7. Priimti ir keisti įstatus.

1.4.8. Steigti kitas įmones (filialus, skyrius), būti kitų įmonių dalininku ar valdytoju.

1.4.9. Skirti lėšų labdarai.

1.5. UAB yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Valstybė neatsako už bendrovės įsipareigojimus, atsako tik už akcijas sumokėta suma.

1.6. Bendrovės ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.7. Bendrovės steigėjai yra fiziniai asmenys.

KRITINĖ RIZIKA

Numatomos problemos ir kliūtys

Didžiausia problema, galinti kenkti verslui, yra patirties stoka verslo srityje, pakankamai didelė konkurencija. Nuolatos reikia stebėti besikeičiančius LR įstatymus, kurie gali turėti įtakos tolimesniems įmonės veiksmams.

Reikėtų stebėti konkurentus ir jų teikiamas paslaugas toje pačioje rinkoje, kurios galėtų keisti tolimesnius mūsų įmonės verslo planus. Taip pat svarbu numatyti kainų pokyčius.

Rizikos veiksniai

Naują verslą pradėti šioje srityje yra sunku, kadangi yra daug konkurentų įmonių, kurios užsiima panašia arba tokia pačia veikla. Todėl, jeigu nepasiūlysime inovatyvių sprendimų, galime prarasti savo poziciją rinkoje.

Alternatyvios veikimo kryptys

Jeigu įmonei nepasisektų pasiekti užsibrėžtų tikslų ir prarastume savo poziciją rinkoje, mes galėtume išsilaikyti šioje srityje siūlydami savo klientams:

 • Mažesnes kainas;
 • Akcijas.
 • Taip pat, kadangi mes norime būti lyderiais šioje srityje, mes visada rasime, ką pasiūlyti savo klientams, ko negali pasiūlyti konkurentai.
0 komentarai

Parašykite komentarą

Norite prisijungti prie diskusijos?
Nesivaržykite, parašykite ką galvojate!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *